aktualizacja: 21/06/06 ref_psych(1),ref_trzezw(1),ref_soba(1)

 obecnie artykułów: 58   

Co czujesz?

Nowości!Zapisz się
Poprzednia strona Lista stron Losowa strona Dodaj stronę Następna strona Katolik.pl - strona główna

Konkurs - proszę oddaj głos Konkurs www Adonai.pl Laboratorium wiary i kultury

 PERSONA.


 „Zastanawiając się nad swoją kondycją , ukazywany w Biblii człowiek odkrył, że potrafi zrozumieć siebie tylko jako „byt w relacji”: w relacji z sobą, z narodem, ze światem i z Bogiem”.
Jan Paweł II, enc. „Fides et ratio
”, n.21.

 „Człowiek nie znajduje prawdziwych wartości zamykając się w sobie, ale otwierając się i poszukując ich także w wymiarach transcendentnych wobec niego samego”.
Jan Paweł II, enc. „Fides et ratio
”, n. 25.

 Personalizm chrześcijański, jako widzenie człowieka i droga do poznawania samego siebie, był mi zawsze bardzo bliski. Człowiek, istota duchowo-cielesna, stworzona przez Boga na jego obraz i podobieństwo, obdarowana godnością ludzką od chwili poczęcia, podmiot praw i obowiązków, obdarowywana przez Stwórcę bezwarunkową miłością, jawi się jako podmiot godzien szczególnego zainteresowania i uwagi. Jestem człowiekiem i to wystarcza bym w szczególny sposób zajął się sobą. Stąd powstanie tej strony internetowej, która wynika z konsekwentnego zajmowania się sprawami człowieka. Na jej treść wpłynęły: długoletnie doświadczenia osobiste, wieloletnia praca wśród ludzi z różnymi problemami, a szczególnie wśród ludzi uzależnionych, a także współpraca z licznymi profesjonalistami w pomaganiu ludziom w rozwiązywaniu ich problemów.
 Umieszczane na tej stronie artykuły, refleksje czy wypowiedzi są tylko propozycją, zachętą, znakiem nadziei, a nie nauczaniem. Ich autorami są różne osoby reprezentujące podobne spojrzenie na człowieka i jego sprawy. Ludzie także o różnych doświadczeniach, które prowadzą do lepszego poznania siebie, do troski o własny rozwój. Potrzeba dzielenia się dobrem z drugim człowiekiem stała się zachętą do podjęcia decyzji o wykorzystaniu nowoczesnych możliwości do kontaktu z każdym człowiekiem chcącym zadbać o siebie. Podstawowym hasłem naszej strony jest: „Chcesz zmieniać świat? Zacznij od siebie!” Staram się to realizować w moim życiu i daje mi to wielką radość, Bożą radość. Pragnę dzielić ją z każdym człowiekiem.

 ś.p. Ks. Marian
+04.10.05

   
Pytanie