aktualizacja: 21/06/06 ref_psych(1),ref_trzezw(1),ref_soba(1)

 obecnie artykułów: 58   

Masz trudności ze sobą? Szukaj pomocy!

Nowości!Zapisz się
Poprzednia strona Lista stron Losowa strona Dodaj stronę Następna strona Katolik.pl - strona główna

Konkurs - proszę oddaj głos Konkurs www Adonai.pl Laboratorium wiary i kultury

pomoc

 

 Ośrodki

Monar,
Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 8A
Tel. 089 5272209

Wojewódzki Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego Poradnia Uzależnień
Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35
Tel.089 5327837

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego,
Detoks
Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35
Tel. 089 5327240

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Al. Wojska Polskiego 8
Tel. 535 77 78; 535 77 79.

Ośrodek Pomocy Uzależnionym i Ich Rodzinom
Olsztyn, ul. Pstrowskiego 36
Tel. 542 94 66

Poradnia Psychoprofilaktyki Problemów Uzależnień
Olsztyn, ul. Metalowa 5
Tel. 533 58 22

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 8
Tel. 535 77 78

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego
Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 8
Tel. 521 04 52

Centrum Informacji i Koordynacji Pomocy Społecznej
Olsztyn, ul. Knosały 3/5
Tel. 535 90 44; 521 04 09

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia Psychoterapii, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Olsztyn, ul. Puszkina 13
Tel. 535 71 15

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego
Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35
Tel. 532 72 52

Pomarańczowa Linia (gdy Twoje dziecko pije)
0801 140 068, godz. 16,00 – 22,00.
Olsztyn, tel. 535 77 78; 535 77 79.

Punkt „Stop Przemocy”- Niebieska Linia
Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 8
Tel. 535 77 78; 535 77 79.
 

Grupy

Wspólnota Anonimowych Alkoholików.

Grupy AA (Anonimowi Alkoholicy).
K-ł św. Józefa, ul. Jagiellońska 41

„Nadzieja” poniedziałek godz. 19,00
„Odrodzenie” środa godz. 19,00
„Fenix” piątek godz. 19,00
„Przystań” niedziela godz. 16,00

K-ł Chrystusa Odkupiciela Człowieka, ul. S. Kard. Wyszyńskiego 11

„Odnowa” wtorek godz. 18,00
„Weekend” czwartek godz. 18,00

K-ł Miłosierdzia Bożego (Nagórki), ul. Barcza 2

„Źródło” wtorek godz. 16,00
„U Mariana” środa godz. 19,00
„Powstańcy” AN poniedziałek godz. 16,00

K-ł Najśw. Serca Pana Jezusa
Ul. Mickiewicza 10

„Pod Żaglami” czwartek godz. 18,00

Grupy Rodzinne Al.-Anon
K-ł św. Józefa, ul. Jagiellońska 41

„Terrorystki” poniedziałek godz. 19,00
„Pokora” środa godz. 19,00
niedziela godz. 16,00

K-ł Chrystusa Odkupiciela Człowieka, ul. S. Kard. Wyszyńskiego 11

„Promyk” piątek godz. 18,00

K-ł Najśw. Serca Pana Jezusa, ul. Mickiewicza 10

„Otucha” piątek godz. 18,00

K-ł św. Jakuba, sala przy ul. Włodarczaka

„Otucha” wtorek godz. 18,00

K-ł Miłosierdzia Bożego (Nagórki), ul. Barcza 2

„Uśmiech” czwartek godz. 18,00
„Zaufanie” Nar-Anon piątek godz. 17,00

Grupy DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)
K-ł Chrystusa Odkupiciela Człowieka, ul. S. Kard. Wyszyńskiego 11

„U Kazika” środa godz. 18,00

K-ł Miłosierdzia Bożego (Nagórki), ul. Barcza 2

„Pszczółki” sobota godz. 12,00

Grupa Al-Ateen (Dzieci Alkoholików),
K-ł św. Józefa, ul. Jagiellońska 41,

poniedziałek godz. 19,00
 
   
Pytanie