aktualizacja: 21/06/06 ref_psych(1),ref_trzezw(1),ref_soba(1)

 obecnie artykułów: 58   

Nowości!Zapisz się
Poprzednia strona Lista stron Losowa strona Dodaj stronę Następna strona Katolik.pl - strona główna

Konkurs - proszę oddaj głos Konkurs www Adonai.pl Laboratorium wiary i kultury

||| Persona - refleksje nad sobą - trzeźwość a zycie w rodzinie

refleksje nad sobą

 
   Trzeźwość a życie w rodzinie.

  Rodzina to ta szczególna wspólnota, w której realizują się nieustannie relacje międzyludzkie. Członków tej wspólnoty łączą szczególne więzi. Są to więzi krwi. Stała bliskość członków wspólnoty sprawia, że rodzina jest areną ciągłego ruchu, wymiany myśli, uczuć i czynów. Ciągle w niej coś się staje i dokonuje. Rodzą się nowe istoty, kształtują się postawy, jawią się nowe jakości zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej.
  Rodzina jest wspólnotą szczególną także dlatego, że w rodzinie kształtują się cechy osobowości człowieka, że warunkuje ona dalsze losy człowieka. Rodzina daje początek życiu duchowemu człowieka i zasadniczo wpływa na jego więź ze Stwórcą, na jego relację do Boga. Rola rodziny w życiu człowieka jest więc zasadnicza i bardzo ważna. Dlatego właśnie tak ważne jest właściwe funkcjonowanie rodziny, właściwa struktura rodziny i jej wewnętrzna spójność. Bez wątpienia trzeźwość w rodzinie jest tym elementem, który świadczy o zdrowiu i właściwym działaniu rodziny. Trzeźwość pojęta jako postawa wobec rzeczywistości, wobec prawdy. To trzeźwość w sposób szczególny pomaga członkom rodziny widzieć zagrożenia i umiejętnie wprowadzać korekty w różne dziedziny życia rodziny, by tym samym uchronić rodzinę przed kryzysem lub całkowitą destrukcją.
  Trzeźwość to ta wartość życia człowieka, która daje człowiekowi odwagę przyznania się do błędu. Pozwala mu uznać nawet najbardziej bolesną prawdę. Człowiek żyjący trzeźwością nie boi się prawdy lecz ją ceni i kocha, bowiem wie, że prawda nie może skaleczyć, że prawda przyczynia się do rozwoju człowieka i czyni go lepszym, pełniejszym, bogatszym. Trzeźwość to ta wartość, która ubogaca życie uczuciowe człowieka i pomaga mu wyrażać w sposób jasny i wyraźny jego uczucia. To ta wartość, która pomaga rozwijać uczucia ludzkie i przekazywać je drugiemu człowiekowi. Dzięki wartości, jaką jest trzeźwość, w rodzinie rozwija się prawidłowo życie uczuciowe człowieka. Potrafimy dzielić się uczuciami przyjemnymi i pracować nad własną przemianą tak, by wyeliminować uczucia nieprzyjemne i niszczące człowieka.
  Rodzina jest tak wrażliwą wspólnotą, iż każde nietrzeźwe działanie choćby jednego z członków rodziny, wpływa destrukcyjnie na innych członków, a więc i na działanie całej rodziny. Jeden człowiek gardzący trzeźwością potrafi zniszczyć tych wszystkich, którzy są z nim związani więzami rodzinnymi.

Ks. Marian

<< powrót 

   
Pytanie